Mjukvaru- och lösningarkitekter

Arbetsuppgifter

Som konsult på Bouvet kommer du att jobba som arkitekt främst i kunddrivna projekt, men även i våra egna ansvarsåtaganden. Våra kunder finns bl a inom detaljhandel, spel, bank/finans/försäkring, transport och offentlig sektor. Projekten är av långsiktig karaktär och utförs oftast i kundens lokaler i Stockholmsregionen. Just nu söker vi speciellt efter mjukvaru- och lösningarkitekter med erfarenhet från offentlig sektor och företrädesvis från myndigheter, men även i viss mån verksamhetsarkitekter och infrastrukturarkitekter.

Din kompetens

Våra arkitekter fungerar som teknikstrateger för våra kunders verksamheter, där fokus är att leverera verksamhetsnytta i form av beslut och strategier inom IT som ger verksamheten mest nytta för investerade resurser.

Lösningsarkitekterna ansvarar för att IT-lösningar realiseras på ett korrekt sätt i enlighet med verksamhetens krav, i förhållande till andra IT-lösningar samt att lösningen kan leva vidare under en lång tid. Lösningsarkitekten formulerar och säkerställer ofta även de icke-funktionella kraven.

Mjukvaruarkitekterna arbetar med att strukturera och designa mjukvaror så att de uppfyller både funktionella krav och de olika arkitekturella kvalitetskrav som ställs på systemen. Mjukvaruarkitekterna arbetar vanligen på en mer detaljerad nivå än lösningsarkitekterna, och rollen kan ses som en specialisering av lösningsarkitektens.

Önskad erfarenhet:
Du bör ha 8-15 års erfarenhet av arkitekturarbete, vara certifierad IT-arkitekt samt uppfylla nedan krav:

Lösningsarkitekt

 • Förmåga att omsätta verksamhetsarkitekturen till hållbara tekniska lösningar
 • Goda modelleringskunskaper
 • Djup och bredd – övergripande kunskap inom IT och teknik, men även specialiseringar såsom inom infrastruktur, datamodellering eller tjänsteorientering
 • Förmåga till helhetssyn
 • Bedömningar av realiseringsalternativ (lönsamhetsbedömningar), exempelvis om man skall köpa eller bygga själv
 • God ledarskapsförmåga då lösningsarkitekten inte sällan är direkt chef för de personer som är inblandade i projekten
 • God kommunikationsförmåga för att kunna diskutera frågeställningar både med tekniska specialister och personer utan teknikkunskap
 • Goda kunskaper i utvecklingsprocessen och dess steg. Kunskap om utvecklingsverktyg och annan teknik så som databas, ramverk, tredjepartsprodukter med mera!

Mjukvaruarkitekt

 • Goda modelleringskunskaper
 • Design- och konstruktionsmönster
 • Djup teknisk kunskap, särskilt i de tekniker som används inom mjukvaran
 • God kunskap inom programvaruutveckling
 • Förståelse för den verksamhet och det tekniska sammanhang där mjukvaran finns och verkar
 • Ofta specialist på någon av de ledande plattformarna, .NET eller Java, eller någon specifik produkt

Vi erbjuder:

 • En av de bästa kompetensgrupperna i Skandinavien
 • Trevlig arbetsmiljö med fokus på kompetensuppbyggnad och sociala aktiviteter
 • Meetups med bland annat spännande föreläsare där vi även bjuder in intresserade utanför Bouvet
 • Regelbundna ”Bouvetfredagar” och kompetensgrupper där vi träffas och lär oss av varandra genom presentationer och diskussioner
 • Egna projekt där alla anställda får möjlighet att avsätta arbetstid för att hitta på och t ex gemensamt utveckla något man själv tror på
 • Duktiga och engagerade kollegor
 • Varierad arbetsdag med utmanande uppgifter i några av Skandinaviens mest spännande projekt
 • Möjlighet till uppdrag i Norge
 • Kort väg till beslut och möjligheter att påverka din egen vardag
 • Balans mellan arbete och privatliv
 • Marknadsmässiga förmåner och en fast lön
 • Möjlighet till delägarskap genom aktieprogram
 • Vi kan dessutom hjälpa till med att hitta lägenhet i Stockholm om det skulle behövas

Din ansökan:

Skicka in din CV redan idag, urval och intervjuer sker löpande. 

Ansökan samt eventuella frågor kring tjänsten skickas till Per Gidfors, per.gidfors@bouvet.se, tel. 070-515 86 16

Om Bouvet

Bouvet är ett ledande skandinaviskt konsultföretag som levererar tjänster inom IT, digital kommunikation och rådgivning. Bouvet har cirka 1 000 medarbetare fördelade på 14 kontor i Norge och Sverige. Företaget är strategisk partner med en rad företag, och hjälper till att forma digitala lösningar som skapar nya, spännande affärsmöjligheter. 

Kunderna uppskattar Bouvet's goda förståelse för deras verksamhet och att vi med vårt breda tjänstespektrum kan fungera som totalleverantör. Några av våra kunder är ICA, SAS, Kammarkollegiet, SonyEricsson, Region Skåne, Trafikverket, Transportstyrelsen, IKANO BANK, Aberdeen Asset Management, Länsförsäkringar samt ett flertal kommuner. Vår erfarenhet är att närheten till kunderna är avgörande för bra lösningar. Därför använder vi kompetens i hela företaget, medan projekten förankras lokalt, nära kunderna. Vår ambition, att vara det mest trovärdiga konsultbolaget med de mest nöjda kunderna och medarbetarna, är en viktig försäkring för både kunder och anställda. År 2014 blev vi utnämnda till en av Sveriges bästa arbetsplatser av Great Place to Work Institute. Bouvet är noterad på börsen i Oslo.