Landstinget i Värmland tecknar IT-konsulttjänsteavtal med Bouvet


09.04.2014


Bouvet har i upphandlingen för IT-Konsulttjänster för Landstinget i Värmland vunnit ramavtal inom ledning och styrning. Avtalet löper på 4 år.

Landstinget i Värmland har under vintern genomfört en upphandling kring IT-konsulttjänster. Landstinget i Värmland arbetar med hälso-, sjuk- och tandvård samt är länets största arbetsgivare och kunskapsorganisation med cirka 7 000 medarbetare.

Landstings-IT har idag ca 90 medarbetare som har uppdrag att vara samarbetspartner för landstingets alla verksamheter som använder sig av informationsteknologi - IT, och att tillhandahålla tjänster inom IT-drift, support, underhåll, systemförvaltning, infrastruktur och IT-strategi.

Bouvet har i denna upphandling vunnit och tilldelats ramavtal inom området ledning och styrning och kan därmed erbjuda Landstinget i Värmland löpande konsulttjänster inom IT-området. Avtalet löper till och med 2018-03-31.

För mer information kontakta: