Norska försvaret har signerat ramavtal med Bouvet


09.02.2016


Norska Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter (tidigare Försvarets logistikorganisation IKT-kapasiteter) har ingått ett ramavtal gällande applikations- och integrationstjänster med Bouvet i Norge.

Avtalet ska säkra Försvarets möjligheter till att utveckla och vidareutveckla applikationer och integrationstjänster i Försvarets informationsinfrastruktur (INI).
 
Ramavtalet har en avtalstid på upp till 7 år med ett uppskattat totalvärde mellan 300 och 350 miljoner NOK.
 
”Detta er ett stort och viktigt avtal for Bouvet som ytterligare befäster vårt täta och goda samarbete med Försvaret. Vi är mycket stolta och ödmjuka över den tillit Försvaret har visat oss och ser fram emot vidare samarbete” säger Bouvets koncern VD Sverre Hurum.  

För mer information kontakta:

Sverre Hurum, VD, telefon: +47 91 35 00 47. e-post: sverre.hurum@bouvet.no
Torgeir Nilsen, Regionsdirektör, telefon +47 90 52 86 36, e-post: torgeir.nilsen@bouvet.no