Rekordomsättning för Bouvet under 2014


27.02.2015


Human logo for Bouvet

Bouvet hade under fjärde kvartalet 2014 driftsintäkter på 313,2 miljoner NOK, med en tillväxt på 5,0 % i jämförelse med fjärde kvartalet 2013. För hela 2014 var omsättningen 1,133 miljarder NOK, en ökning med 1,8 % jämfört med 2013. Driftsresultatet (EBIT) för fjärde kvartalet slutade på 19,3 miljoner NOK, i jämförelse med 27,2 miljoner NOK för samma period 2013. För helåret 2014 blev driftsresultatet 79,2 miljoner NOK

- 2014 blev det trettonde året i rad med tillväxt och lönsamhet för Bouvet. Det är en fortsatt nedgång i omsättning hos vår största kund Statoil, men i andra branscher upplever vi ökad efterfrågan. IT och digital kommunikation har blivit centrala i alla led inom värdekedjan hos våra kunder. Våra 1000 anställda har en kompetensbredd som gör att vi kan bistå kunderna med att hämta ut effekter av detta, säger Sverre Hurum, koncern VD för Bouvet ASA.

I Sverige hade Bouvet en ökning av antalet anställda med 23 % under 2014.

For ytterligare information:

  • Sverre Hurum, koncern VD för Bouvet ASA, Telefon: +47 913 50 047
  • Stein Riisnæs, VD för Bouvet Sverige AB, Telefon: +46 (0) 709 43 14 58