Schweiz järnvägar tar i drift lösning utvecklad av Bouvet


12.03.2014


Erex är ett system för hantering av elmätning och fakturering Inom järnvägsnätet. Lösningen används i dag i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Nu är det klart att även Schweiz tar lösningen i drift. Bouvet är utvecklingspartner för det europeiska samarbetet.

Schweiz, och då speciellt tågoperatören SBB, är kända för sin "Swiss made quality" och för oss är det därför en ära att ha blivit utvalda, säger Terje Strömer som är styrgruppsordförande för det europeiska samarbetet.

 Erex-teamet

Bouvets Erex-team

Erex gör det möjligt att kontrollera och fakturera, med stor noggrannhet, den energi som varje tåg förbrukar. Detta görs genom att Erex tar emot data med 1 och 5 minuters intervall innehållande elförbrukning och GPS-position från tågen. Infrastrukturägarna får sedan datat från Erexsystemet och kan fakturera tågoperatörerna. För tågoperatörerna betyder Erex att de endast betalar för den el man förbrukat.

Denna energimätning är utgångspunkten för åtgärder för ett mer miljövänligt framförande av tågen. Erex kan ge besparingar på upp till 30% av strömförbrukningen.

För oss på Bouvet är det väldigt spännande att lösningen vi har utvecklat tas i bruk i fler europeiska länder, säger försäljningsdirektör Hans-Peter Olsson på Bouvet.

Korrekt fakturering av elförbrukning inom järnverksnätet kräver att avancerade algoritmer och datamodeller används. Det är långa tidsserier med mätningar som ska hanteras och priset på el samt elleverantör kan förändras beroende på tågets geografiska position. Partnerna inom Eress-samarbetet har under de senaste åren gjort stora investeringar i lösningen, men lösningen ger ändå avkastning.