Välkommen Tomas Nelin IT-Arkitekt

Vårt erbjudande förstärks ytterligare inom rådgivning och utveckling med en erfaren IT-arkitekt.


03.11.2014


Tomas Nelin har lång erfarenhet inom förändringsarbete både som arkitekt och som utvecklare med fokus på lösningsdesign. 

Tomas Nelin

”Min drivkraft som Lösningsarkitekt är att genom min långa erfarenhet av förändringsarbete och utveckling skapa konkret nytta baserat på affärens och verksamhetens krav, behov och möjligheter. Att få vara delaktig i att skapa flexibla, effektiva och långsiktigt hållbara lösningar ser jag som en stor förmån. Att dessutom få göra det tillsammans med andra gör det extra roligt.”