DevOps

Agilt tänkande från ax till limpa.

Utvecklingsavdelningar har lång erfarenhet av att arbeta agilt, vilket har effektiviserat arbetsprocessen fram till produktionssättning. IT-operations har traditionellt arbetat med manuella processer vilket orsakar en kulturell problematik när leveranser ska driftsättas. Genom att introducera ett agilt arbetsflöde genom hela processen reduceras riskerna och effektiviteten ökar.

DevOps1

 

Gartner benämner DevOps som en av de tio hetaste trenderna inom IT för 2014.

 

 

Bouvet har genom implementationer av DevOps lyckats realisera följade vinster:

  • Minskat resursbehov vid produktionssättning - upp till 50%
  • Minskat arbete på obekväma arbetstider
  • Minskat antal incidenter som följd av ny produktionssättning
  • Eliminerat beroendet av unika resurser
  • Ökat effektiviteten och samspelet mellan drifts- och utvecklingsavdelningar
  • Ökat insynen och förståelsen för affärskritiska lösningar i hela organisationen