Professionell projektledning

en avgörande faktor för framgångsrika projekt!

I Bouvet vet vi att projektledning är en avgörande succefaktor för framgångsrika projekt. En projektledare från Bouvet kännetecknas av lång erfarenhet samt stor förmåga att förstå kundens verksamhet och affärsutmaningar. Detta leder till effektiv hantering med korta "startsträckor" vid initiering eller övertagande av pågående projekt. Proaktivitet, professionell kommunikation, kvalitet och måluppfyllelse finns alltid med i bilden.

Kompetens och erfarenhet

Våra projektledare är välutbildade, kunniga och certifierade inom flera områden. De kan ta rollen som inhyrd projektledare eller som ledare för ett leveransteam, alltid med bibehållen förmåga till effektivt och okomplicerat samarbete. Vi kan hantera samtliga projektets faser och tar gärna ansvar för komplexa projekt i stora organisationer.

Projektledare i Bouvet använder välkända och allmänt etablerade metoder, men kan också tillämpa annat metodstöd om kunden så önskar. Gedigen erfarenhet och kontinuerlig kompetensutveckling möjliggör sådan anpassning utan problem. De flesta har projekt-ledarcertifiering enligt PMI/PMP eller motsvarande samt kompletterande certfieringar såsom t.ex. Scrum Master och ITIL. De har tillämpat metoderna i ett flertal uppdrag samt vet vad som fungerar och vad som är mindre framgångsrkt.

Vi tar alltid initiativ till ett lämpligt metodstöd. Vi vet att stöd från modeller och metoder är en väsentlig faktor då det gäller projektkontroll och möjlighet att nå målen för tid, kostnad och kvalitet.

Bouvet har en egenutvecklad metod som är specialanpassad för utvecklingsprojekt. Agil metodik - alltmer uppskattad och använd inom flera branscher - är också en av våra styrkor. Vi ger råd om vilken metodik som passar bäst i det aktuella projektet, bl.a. med stöd av vårt branschkunnande.

Projekt

De bästa projekten genomförs i nära samarbete med kunden. I första fasen väljer vi tillsammans med kunden metodik, bestämmer hur projektet ska styras samt definierar tydliga projektmål och avgränsningar. Mycket centralt är också kopplingen till kundens affär och tydlighet när det gäller definition av effektmålen.

Utvecklingsprojekten drivs vanligtvis iterativt med delleverans till kund enligt fastlagd plan. I projekt som styrs agilt har kunden en viktig roll vid prioritering av innehållet i nästa leverans. Nära samarbete ger dessutom den fördelen att kunden hela tiden har inblick i projektets framgång i förhållande till beslutad plan. Verksamhetsprojekt har samma krav på kundens engagemang men metodstödet skiljer sig i vissa delar. Bouvet har även kompetens att driva förändringsprojekt som avser stora system - införanden samt process- och verksamhetssutveckling med koppling till informationssystem.