Verksamhetsarkitektur

Dagens verksamheter måste förhålla sig till ett stadigt ökande antal system och applikationer. Hur försäkrar man sig om att detta myller av system utgör en helhet som stödjer verksamhetens strategier, mål och processer?

Verksamhetsarkitektens roll är att se helheten i systemportföljen, prioritera i vilken riktning man önskar att göra förändringar och tillsammans med kundens organisation lägga fram en leveransplan för förverkligande av lösningar.

Bouvets rådgivare använder erkända ramverk som TOGAF och Zachman när de arbetar med verksamhetsarkitektur. Vi håller även kurser i TOGAF, och Zachman har själv varit hos Bouvet och haft seminarium.

Bouvet har bistått med verksamhetsarkitektur inom hälsosektorn och hos flera oljebolag.