Ramavtal med Kammarkollegiet IT-resurskonsulter

Kammarkollegiets logo

Kammarkollegiet har tecknat avtal med Bouvet gällande IT-resurskonsulter, avtalet gäller för hela landet.

Myndigheter kan avropa konsulttjänster från oss inom dessa regioner:

  • Region Stockholm/Gotland - Stockholms län, Gotlands län
  • Region Västra - Västra Götalands län och Hallands län
  • Region Syd - Blekinge län, Skåne län och Kronobergs län
  • Region SydÖstra - Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län
  • Region Norr/Örebro/Uppsala - Norrbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Värmlands län, Västmanlands län och Örebro län 

Vi erbjuder konsultkompetens inom följande områden:

  • Användbarhet
  • IT arkitekter
  • Systemutveckling och Systemförvaltning
  • Ledning och Styrning

 

Mer information gällande avtal och avropsförfarande hittas hos Statens Inköpscentrals hemsida.

Vid frågor om ramavtalet med Kammarkollegiet kontakta Kenneth Hansen.