Hässleholms kommun

Ny webbplats för att stärka möjligheterna till dialog, delaktighet och tillgänglighet – givetvis helt responsivt!

Hässleholm.se

Hässleholms kommuns webbplats är den viktigaste kanalen för information och kommunikation med medborgare och omvärld. Webbplatsen ska underlätta kommunikationen mellan kommunens medborgare, tjänstemän och förtroendevalda samt skapa förutsättningar för kvalitet och effektivitet i den kommunala verksamheten. För att användaren snabbt och enkelt ska kunna hitta den information denne söker har vi utgått från Funkabodas kommunwebbstruktur.

En webbplats för alla

Målsättningen med den nya webbplatsen är att göra det möjligt för besökarna att hitta rätt information och utföra sina ärenden på de tider som passar dem. Den nya webben ska även underlätta kontakten med kommunen samt öka möjligheterna till att tycka till samt påverka kommunens arbete.

Responsivt och tillgängligt

Den nya webbsidan för Hässleholms kommun är responsiv och fungerar lika bra på desktop som i mobila enheter. Webben är tillgänglighetsanpassad med fokus på att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen och tjänsterna på hassleholm.se.

SiteVision och Funkaboda

Uppdraget bestod av att skapa en helt ny webbplats för Hässleholms kommun. Webbplatsen är byggd i SiteVision. Uppdraget bestod av att skapa responsiva mallar enligt designskisser från en extern designbyrå. Bygga externwebben med hög prioritet på tillgänglighet.

Utöver detta ska webbplatsen vara användarvänlig på alla enheter så det är stor vikt på att få till ett logiskt utseende och flöde på de responsiva delarna. Siten är helt responsiv och har fått väldigt bra feedback från användarna efter lanseringen. Utöver själva webbplatsbygget har Bouvet hållit ett antal olika SiteVision utbildningar för att lära redaktörerna hur de ska använda sitt nya Cms-system, även detta med mycket god feedback.

 

Kontaktperson: Marie Eriksson, VD Bouvet Syd

Telefon: 0709 55 92 00

E-post: marie.eriksson@bouvet.se

Tags