• 400 (1170×400)

Upplands Väsby – Vad tycks?

Digital årsredovisning

Vi frågade vår uppdragsgivare Sebastian Ahlund om varför Upplands Väsbys kommun bestämde sig för att presentera sina ekonomiska resultat digitalt istället för traditionellt Pdf-format. Vilka var deras målsättningar och vad de tycker om resultatet. 

Hur kommer det sig att ni bestämde er för en digital variant av Årsredovisningen?
Vi hade länge diskuterat att försöka minska mängden trycksaker och göra mer webb. När det var dags för årsredovisning la vi fram idén om att göra den digital. Det finns så mycket bra och intressant information som annars bara skulle samla damm, vi ville nå bredare och göra informationen mer lättillgänglig. Den fysiska produkten finns fortfarande kvar men har minskat i omfång och antal.

Vilken målgrupp vänder ni er till?
Vi vänder oss först och främst till medborgarna i Väsby. Vi vill med årsredovisningen tydligt visa för dem det arbete som genomfördes förra året, vad som var bra och det som var mindre bra. Vi ser det dessutom som en utmärkt möjlighet till att berätta om kommunens verksamheter och lyfta fram goda exempel.
 
Vad tycker ni om årets upplaga och vad hoppas ni att målgruppen ska tycka?
Vi är väldigt nöjda med årets upplaga. Vi har tagit med oss de bästa delarna från förra versionen (2013) och lagt på ytterligare funktioner. Till exempel en funktion där användaren kan bläddra mellan åren och målen och kan jämföra redovisningen över tid. Vi hoppas såklart att målgruppen upplever att vi har förtydligat och gjort en årsredovisning som är lätt att förstå och ta till sig.
 
Vilken respons har ni fått? (Från kommunens egna medarbetare, externa besökare, sociala medier osv?)
Responsen har varit bra. Vi ser ett helt klart ett ökat intresse jämfört med när vi bara publicerade en PDF. Internt har många fått upp ögonen för vilka fördelar digital publicering av tung information för med sig. Det är också viktigt att vara ödmjuk inför denna typ av satsningar. Man ska kanske inte förvänta sig enorm respons till en början utan ge den tid att etablera sig.
 
Vilken utvecklingspotential ser ni i denna typ av digitala kommunikationslösningar?
Vi ser en stor potential och vi har ambitionen att jobba brett med att utveckla våra digitala lösningar. Efter det goda utfallet med årsredovisningen pratas det redan om att göra exempelvis flerårsplanen digital och interaktiv. Detta arbete pågår redan med kommunens översiktsplan. I mångt och mycket handlar det om att lyfta över traditionella dokument och arbetssätt in i en digital miljö. Vår främsta prio är att göra informationen tillgänglig,  lättbegriplig och att minska avståndet mellan kommun och medborgare samt öka transparensen och delaktigheten. 

Upplands Väsbys digitala årsredovisning "Vad tycks": upplandsvasby.se/arsredovisning

 

För mer information kontakta projektledare, Aggi Pettersson: 

Aggi Ahlnäs

Leveransansvarig SiteVision
Skicka mig e-post!