• 400 (1170×400)

Teknologi

IT-lösningar skapar nya möjligheter för våra kunder och möjliggör förverkligandet av deras mål. Vi på Bouvet fokuserar både på kraven för affärsprocesserna och den tekniska aspekten av organisationen, vilket gör att vi kan hjälpa till att förverkliga lösningar som uppfyller båda dessa aspekter. Enkelt uttryckt, vi tillhandahåller alla de tjänster som krävs för att utforma och förvalta goda IT-lösningar. Detta omfattar teknisk infrastruktur, arkitektur, systemutveckling, integration och databaser. Vi följer system under hela livscykeln - från analyser av företagens behov till systemutveckling och sedan vidare till effektiv förvaltning samt vidareutveckling och drift.

Kvalitet och observation

Vi garanterar kvalitet och ser till att våra kunder får sina behov uppfyllda. Bouvets tjänster är baserade på genomförda och dokumenterade metoder som säkerställer detta. Vi kompletterar detta strukturerade tillvägagångssätt med vår långa erfarenhet av att arbeta med en mängd olika kunder. Detta garanterar att de lösningar vi skapar inte bara är tekniskt sunda, men också korrekt utformade enligt företagens behov samt ger en bra upplevelse för slutanvändaren.

Leveransmodeller

Bouvet har flera leveransmodeller:

  • Bistånd och sakkunskap för att stödja projekt som kunden kör själva.
  • Systemleveranser där Bouvet tar ansvar för etablering och utveckling av lösningar.
  • Totala ansvaret för förvaltning, utveckling och support av kundens system.