Business Intelligence

I en snabbt föränderlig marknad är tillgång till uppdaterad information om faktorer som påverkar verksamheten kritisk. Business Intelligence (BI) handlar om att samla, analysera och tillgängliggöra information för att kunna ta kvalificerade beslut och snabbt anpassa verksamheten till förändringar.

Ett BI-system ger bättre kunskap om de faktorer som påverkar resultatet, t ex försäljning, produktionsstatistik och förändringar i efterfrågan och marknadsandelar.

Bouvet har levererat BI-lösningar till stora och internationella företag. En typisk leverans omfattar:

  • Analys av existerande verksamhetsmodell
  • Etablering av målbild, definiering av målparametrar
  • Implementering och anpassning av lösningen
  • Konsekvensutvärdering och måluppföljning

Utvecklingen sker primärt inom dessa produktfamiljer och plattformar:

  • SAP BW/SEM
  • Oracle BI
  • Microsoft BI
  • Olika lösningar för presentationsverktyg (BSC m fl)