Systemutveckling

Egenutveckling vs standardsystem

Gemensamt för de system vi utvecklar är att de är centrala i kundens verksamhet och kritiska för verksamhetens konkurrensförmåga. Även om det finns ett antal standardsystem på marknaden tror vi att behovet av egenutvecklade system kommer att finnas kvar. Detta för att förändringstakten och krav på anpassningsförmåga ständigt ökar, och för att standardsystem kan upplevas som för generella. Det kommer dock att vara lika stora krav på kvalitet och effektiv utveckling för sådana system.

För att kunna möta dessa krav fokuserar Bouvet på ett fåtal beprövade metodiska och tekniska ramverk som vidareutvecklas från projekt till projekt. Detta gör att utvecklingen blir effektiv och säkrar hög kvalitet på leveransen. Våra konsulter har både generell verksamhetsförståelse och djup teknisk kunskap. Kunden har solid kunskap om sin verksamhet och de behov som finns. Ett nära samarbete skapar goda förutsättningar för ett lyckat utvecklings- och implementeringsprojekt.

Agila metoder

Vi vet av erfarenhet att projektets mål, behov och förutsättningar kan förändras under resans gång. Med fastställda kravspecifikationer är det ofta en utmaning att fånga upp detta och göra anpassningar i projektet. Med agila metoder utvärderar vi lösningen fortlöpande: vilka komponenter är viktigast att få på plats först? Fungerar de som de ska, eller måste de ändras? Vilka tilläggsbehov uppstår? Vilka behov minskar eller försvinner?

Teknologi

Bouvet fokuserar på följande tekniska plattformar:

Java

Kompetensen på Javamiljön spänner över ett brett spektrum; användargränssnitt (Swing och JSP/servlet/applet), företagslogik, utvecklingsprocesser, modellering, distribuerade system och databasdesign. Dessutom arbetar vi mycket med frågeställningar kring integration.Vi behärskar applikationstjänsterna från IBM Websphere, JBoss och Oracle. Vi har ett nära samarbete med de kommersiella leverantörerna samtidigt som vi använder Open Source-leveranser i en del projekt. Vår erfarenhet är att lösningens arkitektur är viktigare än leverantör av plattform, och vi har många års erfarenhet av t ex Java EE och Spring lösningar.

Oracle

Vårt samarbete med Oracle går långt tillbaka i tiden. Vi är idag en Oracle Certified Solution Partner och har ett nära samarbete, både kommersiellt och inom utveckling. Projekten är i hög grad kompletta, övergripande lösningar i kundens kärnverksamhet. Vi levererar tjänster inom rådgivning, projektledning, portaler, integration, design, applikationsutveckling, rapportering/data warehouse-lösningar och database management (DBA).

Microsoft

Bouvet är en Microsoft Gold Certified Partner och har ett nära samarbete med Microsoft. Vi har utvecklat en rad lösningar som bygger på Microsoft.NET Enterprise Service, bl a SQL Server, Content Management Server, Sharepoint, Exchange Server och Commerce Server.Våra konsulter kan också visa upp betydande erfarenhet av Visual Studio.NET och programmeringsspråk som Visual Basic.NET, C# och ASP.NET.

Open source-produkter

Bouvets konsulter har lång erfarenhet av flera produkter inom Open source (öppen källkod) , bl a JBoss, Apache, Linux, Zope och PHP. Merparten av projekten baserade på öppen källkod har varit portaler, publiceringssystem, intranätlösningar och generellt integrationsarbete.